חולצת הילדה הטובה בצבע שאי אפשר להסיר ממנו את המבט.