פרוייקט תיקים גו סטייל
איפור: רותי עדי | שיער: אסי שדה